تبلیغات
سفرنامه بانو آیتی - سوم اکتبر
تاریخ : چهارشنبه 19 مهر 1396 | 11:14 ق.ظ | نویسنده : بانو آیتی
سوم اکتبر روز اتحاددو آلمان است و به نام روز درهای باز

نامگذاری شده که بازدید ازمحل ها است این بنردر جلوی مسجد امام علی

نصب شده بود و عکس مسجد دربنر مشخص است   96/7/11